Wczytuję dane...
Reklamacja i gwarancja

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT TOWARU)

Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy Klient (będący Konsumentem) ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Dokładne warunki zwrotu towaru znajdują się w sekcji Prawo do odstąpienia od umowy, w stopce sklepu.

LINK: Prawo do odstąpienia od umowy

GWARANCJA

 1. Wszystkie oferowane przez nas produkty objęte są standardową gwarancją: 2 lata (24 miesiące) - z wyłączeniem produktów, przy których (w karcie produktu) istnieje wyraźna informacja o innych warunkach gwarancji.
 2. Okres obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od momentu doręczenia/odebrania przesyłki.
 3. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, czas gwarancji ulega zmianie:
  A) w przypadku wymiany towaru na nowy: taki sam czas gwarancji, rozpoczynający się od nowa od momentu doręczenia/odebrania przesyłki.
  B) w przypadku istotnej naprawy towaru: taki sam czas gwarancji, rozpoczynający się od nowa od momentu doręczenia/odebrania przesyłki.
  C) w przypadku wymiany pojedynczej części/elementu: czas gwarancji biegnie od nowa w odniesieniu tylko do tej części.

WARUNKI REKLAMACJI

 1. W przypadku stwierdzenia wady lub nieprawidłowości towaru, prosimy o wiadomość informacyjną na adres e-mail: sklep.zabawkopolis@gmail.com .
 2. Po stwierdzeniu wady lub nieprawidłowości, powinno zaprzestać się dalszego użytkowania towaru, w celu ograniczenia powiększenia szkód.
 3. W przypadku reklamacji towaru, na którego działanie mogą mieć wpływ baterie, należy w pierwszej kolejności wymienić baterie na nowe - dobrej jakości.
 4. W odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo informację co do dalszego postępowania reklamacyjnego - BARDZO PROSIMY NIE WYSYŁAĆ TOWARU PRZED OTRZYMANIEM INFORMACJI ZWROTNEJ.
 5. Po otrzymaniu wiadomości zwrotnej, towar należy odesłać (jeśli odsyłka towaru została wskazana w wiadomości zwrotnej jako dalszy krok) możliwie jak najszybciej na wskazany adres.
 6. Wszelkie koszty wynikające z wysyłki reklamowanego towaru (w tym koszty wysyłki zwrotnej) do SPRZEDAJĄCEGO ponosi:
  A) w przypadku ZASADNEJ REKLAMACJI (reklamacja uznana): SPRZEDAJĄCY.
  Koszt odsyłki pokrywa KUPUJĄCY, następnie koszt ten jest zwracany na wskazane przez KUPUJĄCEGO konto bankowe.
  B) w przypadku BEZZASADNEJ REKLAMACJI (reklamacja nieuznana): KUPUJĄCY.
 7. Po otrzymaniu reklamowanego towaru, nastąpi sprawdzenie towaru oraz decyzja o zasadności reklamacji - maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni.
 8. Koszt wysyłki (w przypadku reklamacji uznanej) nowego/naprawionego towaru ponosi: SPRZEDAJĄCY.
 9. Koszt odsyłki/odbioru towaru (w przypadku reklamacji nieuznanej) ponosi: KUPUJĄCY.
 10. W przypadku pierwszej reklamacji konkretnego towaru, w pierwszej kolejności towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy wolny od wad.
  W przypadku żądania zwrotu środków przez KUPUJĄCEGO przy pierwszej reklamacji towaru, SPRZEDAJĄCY ma prawo odmówić zwrotu środków i doprowadzić zakupiony towar do zgodności z umową.
 11. W przypadku kolejnej reklamacji tego samego towaru, KUPUJĄCY ma prawo zażądać zwrotu środku/odstąpić od umowy - w takiej sytuacji SPRZEDAJĄCY dokona zwrotu środków.
 12. Jeżeli KUPUJĄCY żąda naprawy lub wymiany towaru, a czynności te są niemożliwe do wykonania lub nieopłacalne (koszt operacji przewyższa wartość towaru) SPRZEDAJĄCY ma prawo dokonać zwrotu środków KUPUJĄCEMU i rozpatrzeć reklamację z decyzją: ZWROT ŚRODKÓW.